KONFEDERACIJA SINDIKATOV 90 SLOVENIJE

OBISK MEDGENERACIJSKEGA CENTRA V KRANJU

 

V četrtek, 7. 8. 2014, smo predstavniki KS 90 v okviru projekta na temo medgeneracijskega sodelovanja, izvedli študijski obisk v Kranju. Obisk in posvet smo dogovorili s podžupanjo MO Kranj, go. Nado Mihajlovič, ki je bila tudi naša gostiteljica. Zbrani smo bili predstavniki mlajših in starejših generacij, podžupanja in predstavniki KS 90.

Ga. Mihajlovič je predstavila projekt medgeneracijskega centra v Kranju pri katerem tudi sama aktivno sodeluje. Projekt zajema izgradnjo – obnovo stavbe za medgeneracijski center in aktivnosti, ki bi se izvajale v okviru centra. V aktivnosti izmenjava mnenj in izkušenj (računalniških, kulinaričnih, vrtičkarskih, ohranjanje kulturne dediščine, idr.) bi bili vključeni tako mladi kot starejši.

Predstavila nam je tudi prednosti in namen vzpostavitve medgeneracijskega centra in nadaljnjo vizijo delovanja. V centru bo delovala tudi kuhinja, v kateri se bodo pripravljale jedi in izdelki iz pridelkov domačega vrtička po izročilih obeh generacij (marmelade, kompoti, peciva, ipd.), ki se bodo po potrebi tudi tržili. V centru bodo dobile svoj prostor tudi druge dejavnosti, ki povezujejo generacije, v dogajanje pa bodo lahko vključeni tudi težje zaposljivi in ostali zainteresirani. Poudarek bo predvsem na prenašanju znanj s starejših na mlajše in obratno. Kratko nam je predstavila še svoj pogled na sedanje in bodoče medgeneracijsko sodelovanje.

Medgeneracijski center bo predvidoma odprl svoja vrata že konec septembra 2014. Prepričani smo, da je vzpostavitev oziroma odprtje centra v Kranju odlična odločitev in velik doprinos k družbi ter dobra praksa medgeneracijskega sodelovanja za celotno Slovenijo.


Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti prednostne usmeritve in 1.4 prednostne usmeritve: Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti.