KONFEDERACIJA SINDIKATOV 90 SLOVENIJE

KONFEDERACIJA SINDIKATOV 90 SLOVENIJE
Resljeva ulica 7

1000 Ljubljana

e-pošta: ks90@sindikat-ks90.si 
ID DDV: SI87021374 
Matična št
.: 5491932
TRR:
NLB, d.d.  št.: 02222-0014326275, DH, d.d. št.: 61000-0000295130

Vodja sindikalne pisarne KS 90: MARJANA PANTAR MALEC
Tel.:  01 426 30 23

e-pošta: marjana.pantar@sindikat-ks90.si

Predsednik KS 90
Vodja delovne skupine za ekonomsko in socialno področje in trg dela
Vodja odbora za mednarodno sodelovanje, delo na projektih in sodelovanje z organizacijami civilne družbe: PETER MAJCEN

Tel.: 01 426 30 24
GSM: 041 738 970
e-pošta: peter.majcen@sindikat-ks90.si

Predsednica Sveta KS 90
Podpredsednica KS 90:
NADJA TERČON

GSM: 031 234 350 
e-pošta: nadja.tercon@guest.arnes.si

Vodja odbora KS 90 za varstvo in zdravje pri delu: DAMJAN VOLF
GSM: 041 615 765

e-pošta  damjan.volf@gmail.com

Vodja delovne skupine za plačno politiko in kolektivne pogodbe: KARIN KRMAC RENKO
GSM: 051 306 677
 

e-pošta:mediumkp@email.si              

Pravno svetovanje: JUDITA BELHAR
Tel.: 0599 41 968  
GSM: 041 698 796
e-pošta: judita.belhar@siol.net

Predsednik nadzornega odbora: LUČANO GROZIČ  
GSM: 070 630 686    
e-pošta: lucanogrozic@gmail.com

Računovodstvo: BIRO 46, D.O.O, Jakšičeva 2, 1000 Ljubljana,  GAŠPER ZAVRL
Tel.: 01 436 68 95

GSM: 041 520 839
spletna stran:  http://www.biro46.si
  

REGIJSKA SINDIKALNA IN STROKOVNA ORGANIZACIJA LJUBLJANA – KS 90
Resljeva 7
1000 Ljubljana 
Tel.:
01 426 30 23 
e-pošta: marjana.rsso@siol.net,  

Predsednica: MARJANA PANTAR MALEC
Tel.: 059 941 967 
GSM: 040 439 477  
e-pošta: marjana.pantar@sindikat-ks90.si

Predsednica Sveta: DUŠKA BOKAN ANŽIČ 
GSM: 064 106 066  
e-pošta: duskabokan@gmail.com

Pravna pomoč: JUDITA BELHAR  
Tel.:
059 941 968
GSM: 041 698 796 
e-pošta: judita.belhar@siol.net   

SINDIKAT DELAVCEV V KULTURI – KS 90
Trg Brolo 2
6000 Koper

Predsednica: NADJA TERČON
e-pošta: nadja.tercon@guest.arnes.si
GSM: 031 234 350

Izvršni sekretar: DAMJAN VOLF
e-pošta: damjan.volf@gmail.com
GSM: 041 615 765
tel.: 05 612 40 00
fax: 05 612 40 01

PRISTOPNA IZJAVA

Sindikat zasebnega varovanja Slovenije je bil ustanovljen 19. 1. 2011. Osnovno poslanstvo sindikata je zagotoviti boljše delovne pogoje za zaposleni v družbah, ki opravljajo dejavnost zasebnega varovanja. Navedeno je uresničljivo s povezovanjem članov za dosego skupnih ciljev.

Sindikat deluje za:

 • zaščito socialnega in ekonomskega položaja članov zaposlenih v dejavnosti zasebnega varovanja;
 • varovanje delovne in osebnostne nedotakljivosti sindikalnih zupnikov;
 • spoštovanje človekovega dostojanstva;
 • organizirano in učinkovito zastopanje interesov članstva pred delodajalcem pri sklepanju kolektivnih pogodb, dogovorov in sporazumov;
 • utrjevanje pravne in socialne zaščite članstva v primerih, ko so kršene njihove pravice;
 • uveljavljanje solidarnosti, vzajemnosti in enakopravnosti med ?lani sindikata;
 • izboljšanje delovnih razmer, varstva pri delu, zdravstvenega varstva in varstva delovnega okolja;
 • izboljšanje življenske ravni delavcev in primerne cene njihovega dela;
 • spodbujanje in razvijanje soupravljanja delavcev;
 • organizacijo vseh oblik pritiska, vključno s stavko in drugimi zakonitimi oblikami sindikalnega boja;
 • utrjevanje znanja in sposobnosti dialoga, komuniciranja in pogajanj kot prevladujoči način uveljavljanja interesov članstva;
 • uveljavljanje demokratične oblike sindikalne organiziranosti;
 • širjenje članstva;
 • sodelovanje s sindikati KS 90 in drugimi sindikati za doseganje skupnih ciljev na osnovi enakopravnosti in medsebojnega spoštovanja.

Konkretne aktivnosti potekajo v podjetjih, ključni cilj pa je sprejem kolektivne pogodbe dejavnosti zasebnega varovanja. Navedeno lahko dosežemo s kolektivnim pritiskom članov sindikata zoper vse tiste družbe zasebnega varovanja, ki ne spoštujejo delavskih pravic, delovnih pogojev in nepravično izkoriščajo zaposlene. Za uresničitev teh ciljev apeliramo na vse zaposlene v dejavnosti zasebnega varovanja, da se včlanijo v sindikat SZV – KS 90 in s tem pripomorejo k trajni odpravi izkoriščanja in zagotovitvi poštenega statusa zaposlenih. Z včlanitvijo v sindikat SZV – KS 90 boste upravičeni do takojšnje, individualne in brezplačne pravne pomoči.

SINDIKAT ZASEBNEGA VAROVANJA – KS 90
Resljeva 7

1000 Ljubljana

Izvršni sekretar: DAMJAN VOLF
e-pošta: damjan.volf@gmail.com
GSM: 041 615 765

Pravna pomoč: MITJA VUKOVIČ, univ. dipl. pravnik

e-pošta: pravnik.oso.ks90@gmail.com
tel: 05 612 40 00

sledite nam na Facebooku

Spremljajte nas na Facebooku

MEDIJSKE OBJAVE:

OBALNA SINDIKALNA ORGANIZACIJA – KS 90
Trg Brolo 2
6000 Koper
www.sindikat-osoks90.si

Generalni sekretar: DAMJAN VOLF
tel.: 05 612 40 00
e-pošta: damjan.volf@gmail.com
GSM: 041 615 765

Pravna pomoč: MITJA VUKOVIČ, univ. dipl. pravnik
e-pošta: pravnik.oso.ks90@gmail.com
tel.: 05 612 40 00

SINDIKAT ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE
Aerodrom Ljubljana
4210 Brnik

Predsednik: BOJAN ŽVIKART  
GSM: 041 737 592 
e-pošta: bojan.zvikart@gmail.com

SINDIKAT DELAVCEV KONTROLE LETENJA RS
Kontrola zračnega prometa Slovenije d.o.o.
Kotnikova 19a
1000 Ljubljana
Tel.: 01 473 46 46
Faks: 01 473 46 47  
e-pošta: sskl@siol.net  

Predsednik: ROBERT ŠTAUBER
GSM: 051 608 773
e-pošta: robert.stauber@sloveniacontrol.si 

SINDIKAT AERONAVTIČNE TEHNIČNE SLUŽBE
Kontrola zračnega prometa Slovenije
Zg. Brnik 130N
4210 Brnik-Aerodrom     

Predsednik: BORIS REMŠKAR
Tel.: 04 204 03 10  
Faks: 04 204 00 90  
e-pošta:
Boris.Remskar@sloveniacontrol.si

SINDIKAT PILOTOV MINISTRSTVA ZA OBRAMBO
Cerklje ob Krki 4a
8263 Cerklje ob Krki 
spletna stran: www.spmo.org

Predsednik: MATIJA ZUPANČIČ   
GSM: 040 737 727   
e-pošta: predsednik@spmo.org

 

SINDIKAT VOJSKE, OBRAMBE IN ZAŠČITE
Vojkova cesta 55
1000 Ljubljana
Tel.: 01 471 14 19
Faks: 01 471 27 01    
spletna stran: www.svoz.si       

Predsednica: MILEVA ŠTUKELJ                                        
GSM: 040 821 590   
e-pošta: svoz.predsednik@gmail.com

Tajnik: BOŽO NOVAK         
GSM: 040 821 287   
e-pošta: lukaluka@siol.net             

Vodja komisije za vojaške zadeve: BOŠTJAN KORELC  
GSM: 040 821 258    
e-pošta: magbostjankorelc@gmail.com

 

SINDIKAT DELAVCEV GOSTINSTVA IN TURIZMA SLOVENIJE

Izvršni sekretar:  DAMJAN VOLF    
GSM: 041 615 765 
e-pošta: damjan.volf@gmail.com

SINDIKAT KOVINSKE IN ELEKTROINDUSTRIJE TER ELEKTRONIKE
Trg Brolo 2
6000 Koper
Tel.: 05 612 40 00, 05 627 18 54
Faks: 05 612 40 01

Predsednica: BOGDANA ANDREJAŠIČ

 

Izvršni sekretar: DAMJAN VOLF
GSM: 041 615 765
e-pošta: damjan.volf@gmail.com

ZDRUŽENJE POVELJNIKOV IN UPRAVITELJEV V POMORSKEM PROMETU RS
Obala 55
6320 Portorož   

Predsednik: GIORGIO RIBARIČ   
GSM: 031 375 823 
e-pošta: zpu.slo@siol.net 

 

SINDIKAT TRGOVINE SLOVENIJE – KS 90
Resljeva 7
1000 Ljubljana

Tel.: 01 426 30 23  
e-pošta: sts.ks90@gmail.com

Predsednica: DUŠKA BOKAN ANŽIČ
GSM: 064 264 177    
e-pošta: duskabokan@g,mail.com   

Izvršna sekretarka: MARJANA PANTAR MALEC
GSM: 064 264 179 
e-pošta: marjana.pantar@sindikat-ks90.si  

 

SINDIKAT DELAVCEV ŠPEDICIJSKE, AGENCIJSKO POMORSKE IN KONTROLNE DEJAVNOSTI SLOVENIJE KS 90
Trg Brolo 2
6000 Koper
Tel.: 05 612 40 00
Faks: 05 612 40 01

Predsednica: NEVIJA PEČAR
Tel.: 05 664 15 76
GSM: 040 453 119
e-pošta: nevija.pecar@intereuropa.si

Izvršna sekretarka: KARIN KRMAC RENKO
Tel.: 05 627 88 00 
Faks: 05 612 40 01
GSM: 051 306 677 
e-pošta: mediumkp@gmail.com              

SINDIKAT KMETIJSKE IN ŽIVILSKE INDUSTRIJE SLOVENIJE
Trg Brolo 2
6000 Koper

Tel.: 05 612 40 13 
Faks: 05 612 40 01

Predsednica: DANILA MATIJAŠEC                                      

Izvršni sekretar: KARIN KRMAC RENKO
GSM: 051 306 677 
e-pošta: mediumkp@gmail.com

 

SINDIKAT GRADBENIH DEJAVNOSTI SLOVENIJE
Trg Brolo 2
6000 Koper

Izvršni sekretar: DAMJAN VOLF
GSM: 041 615 765 
e-pošta: damjan.volf@gmail.com

 

SINDIKAT ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI
Trg Brolo 2
6000 Koper

Predsednica: MARTINA TRAMPUŽ
e-pošta:  martina.trampuz@gmail.com

Izvršni sekretar: DAMJAN VOLF           
GSM: 041 615 765                             
e-pošta:  damjan.volf@gmail.com

 

SINDIKAT DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU SLOVENIJE
Trg Brolo 2
6000 Koper

Predsednica: BRANKA FURLANIČ-PAVLIČ      

Izvršni sekretar:  DAMJAN VOLF                               
GSM: 041 615 765    
e-pošta: damjan.volf@gmail.com

 

SINDIKAT DELAVCEV KEMIJSKE, GUMARSKE INDUSTRIJE IN INDUSTRIJE PLASTIČNIH MAS SLOVENIJE

Predsednik: OSTOJA ŠOKČEVIČ    
GSM: 041 960 878   
e-pošta: ostoja.sokcevic@siol.net

Izvršni sekretar: DAMJAN VOLF            
GSM: 041 615 765    
e-pošta: damjan.volf@gmail.com

 

SINDIKAT POMORŠČAKOV SLOVENIJE
Liminjanska ulica 94a
Lucija
6320 Portorož

Predsednik: ANDREJ UTENKAR
Tel.: 05 671 09 74
GSM: 051 328 344
e-pošta: sps-new@vir.si 
spletna stran: www.sps-ks90.si 

 

SINDIKAT PRISTANIŠKIH DELAVCEV SLOVENIJE
Luka Koper d. d.
Vojkovo nabrežje 38
6000 Koper

Predsednik: PAVEL LOKOVŠEK          
GSM: 031 618 975 
e-pošta: pavel.lokovsek@luka-kp.si , pavel.lokovsek@elcatel.si

Izvršna sekretarka: KARIN KRMAC RENKO       
GSM: 051 306 677 
e-pošta: mediumkp@gmail.com

 

SINDIKAT VOZNIKOV AVTOBUSOV SLOVENIJE
Trg Brolo 2
6000 Koper

Predsednik: ENDRE MESAROŠ     
e-pošta: endre.mesaros@yahoo.com

Izvršni sekretar: DAMJAN VOLF    
GSM: 041 615 765   
e-pošta: damjan.volf@gmail.com

SINDIKAT UPOKOJENCEV SLOVENIJE

Predsednik: EURO BROZIČ  
e-pošta: eurobrozic@gmail.com
                

Predsednik SUO KS90: LJUBOMIR OCVIRK       

SINDIKAT VETERINARSKIH HIGIENIKOV SLOVENIJE – KS 90 – RSSO Ljubljana
Resljeva 7
1000 Ljubljana

Predsednik: MATJAŽ PIŠEK
e-poša: matjaz.pisek@gmail.com
Tel.: 01 426 30 23
GSM: 031 688 545

SINDIKAT LETALSKIH METEOROLOGOV SLOVENIJE – KS 90 – RSSO Ljubljana
Resljeva 7
1000 Ljubljana

Predsednik: KLEMEN ŠAVS
e-pošta: email.klemen.savs@gmail.com

Sekretar: LUČANO GROZIČ
e-pošta:  lucanogrozic@gmail.com  

GSM: 040 630 686, 070 630 686

ZAKAJ POSTATI NAŠ ČLAN?

Ker kot član sindikata vplivam na delovnopravno zakonodajo in na sklepanje kolektivnih pogodb. Vplivam na pogoje dela in plačilo za delo. Imam pravico do brezplačnega svetovanja in zastopanja v delovno-pravnih sporih pred sodišči.

KDO SE LAHKO VČLANI?

Član lahko postane vsak delavec, ki je sklenil delovno razmerje za določen ali nedoločen čas, s polnim ali skrajšanim delovnim časom, nezaposlena oseba, upokojenec in tudi član, ki je vključen v drug sindikat. Članstvo v sindikatu je prostovoljno.

KAKO SE LAHKO VČLANITE?

Kliknite na eno od povezav članic, ko se odpre spustni meni imate dano možnost – PRISTOPNA IZJAVA – na katero lahko kliknete in odprl se vam bo primeren obrazec.

Pokličite na tel. 01 426 30 23 ali nam pišite na e-pošto ks90@sindikat-ks90.si. V izpolnitev vam bomo poslali pristopno izjavo članice oziroma sindikata dejavnosti.

Izpolnjeno pristopno izjavo pošljete na naslov Konfederacija sindikatov 90 Slovenije, Resljeva 7,1000 Ljubljana.

Kadar je pri delodajalcu že organiziran sindikat KS 90 Slovenije, se izpolnjena in podpisana pristopna izjava lahko izroči sindikalnemu zaupniku.

Zainteresirane osebe, ki niso člani KS 90 Slovenije, lahko pridobijo pravico do pravnega svetovanja in zastopanja le pod pogojem, da se včlanijo.